Kategoria: Toksyczne dzieciństwo

Od trzylatków do sześciolatków

W tym wieku dziecko potrzebuje wielu okazji do poznawania świata i uczenia się, do spotkań z innymi dziećmi i do zabaw z nimi, tak więc przedszkola są bardzo ważne. Właściwa opieka przedszkolna powinna zapewniać: swobodne zajęcia i zabawy, wynikające z zainteresowań dziecka,

RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ ZAWODOWĄ A OPIEKĄ NAD DZIECKIEM

Porozmawiaj ze swoim partnerem o problemie opieki nad dzieckiem – najlepiej zanim jeszcze zdecydujecie się na potomstwo – mając na uwadze: przysługujące urlopy macierzyńskie i ojcowskie oraz płynące z nich korzyści, wasze rzeczywiste finansowe potrzeby (na przykład realne koszty utrzymania w

Możliwości opieki nad dzieckiem, podczas gdy ty pracujesz zawodowo

Odwożenia i przywożenia dziecka do i z przedszkola, kontaktów z opiekunem czy przedszkolem, dla upewnienia się, czy wszystko jest w porządku, utrzymywania w czystości i porządku ubrań dziecka i przedszkolnego ekwipunku, wypełnienia różnych dodatkowych obowiązków rodzicielskich, o których pewna matka wyraziła

Ruch The Sure Start

Jedno z flagowych przedsięwzięć rządu laburzystowskiego, opiera się właśnie na programie amerykańskim. Zapewnia placówki opieki dla dzieci od urodzenia do lat trzech w biedniejszych rejonach Anglii. Niestety, z wstępnej oceny wynika, że jeśli chodzi o język, zachowanie czy ogólny rozwój,

Najlepsze dni w ich życiu

Dzieci zaczynają naukę w chwili narodzin. Metodą prób i błędów uczą się kontrolować kończyny, siadać, wstawać, chodzić, biegać i skakać. Przez doświadczenie poznają wygląd rzeczy, ich zapach, smak i brzmienie. Przyglądają się dorosłym wykonującym codzienne czynności, na przykład zapinającym płaszcz,

Cień murów więzienia…

We wszystkich krajach rozwiniętych dzieci mniej więcej sześcioletnie rozpoczynają obowiązkową, formalną edukację. Współcześnie dla wielu z nich pesymistyczna strofa Wordswortha: Cień murów więzienia począł się zamykać wokół postaci chłopca stanowi trafne odzwierciedlenie uczuć ogarniających je w chwili, kiedy nauka przestaje być dobrowolna, a

Szczęśliwe dzieci

Ponieważ państwo kierowało podstawowym wykształceniem przez ponad sto lat, należałoby oczekiwać, że obecnie wie już, co należy czynić, aby z większości dzieci wyrosły szczęśliwe, zmotywowane i piśmienne nastolatki. Niestety, zawirowania społecznej i technologicznej rewolucji wstrząsnęły szkołami równie mocno jak innymi

Dlaczego w erze multimedialnej czytanie jest takie ważne

Nie ulega wątpliwości, że czytanie, pisanie i rachowanie stanowią podstawę edukacji, z czego czytanie prawdopodobnie jest najważniejsze. Nawet w świecie multimediów, w którym rozrywka i informacja coraz częściej przybierają formę zwizualizowaną, umiejętność czytania niezbędna jest na każdym dosłownie kroku, przy

Piśmienność

Nie jest także bez wpływu na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. System symboli, którymi przedstawiamy język, jest wynalazkiem czysto ludzkim – złożoną, funkcjonującą od dawna techniką, sprawiającą, że gryzmoły na kartce są przez ludzki umysł konwertowane w niosące znaczenie słowa.

Nauka czytania i pisania

Wymaga motywacji i wielu ćwiczeń, i tu właśnie wąskie skoncentrowanie się na wynikach testów może przynieść niepożądane rezultaty. Powierzchowne umiejętności, jakich potrzebują dzieci, aby zdobyć punkty w testach wielokrotnego wyboru, nie są ani w połowie tak wzbogacające jak zwykle czytanie

Dlaczego Jaś nadal nie potrafi czytać… i w jaki sposób mógłby się nauczyć

Szkolnictwo podstawowe nękane jest nie tylko przez biurokrację, lecz także przez rozmaite fanaberie i mody teorii naukowych. Od ponad stu lat teoretycy spierają się, jaka jest najlepsza metoda nauczania dzieci czytania: czy fonetyczna (przez pokazanie im, że głoski „k”, „o”

Nnauka fonetyki

Aby odniosła skutek, dzieci muszą potrafić rozróżniać poszczególne dźwięki mowy (fonemy) ojczystego języka. Badania udowodniły, że noworodki wyposażone są w zdolności rozróżniania i wymawiania fonemów każdego języka, jednak w miarę dorastania i osłuchiwania się z mową dorosłych umiejętność ta zawęża

Edukacyjny wyścig szczurów

Wagi umiejętności czytania, pisania i liczenia nie sposób przecenić, jednak koncentrowanie się ma nich w zbyt zawężony sposób nie pomoże dziecku na dłuższą metę. Jednym z negatywnych efektów jest „zbyt wiele zbyt wcześnie”. Dorosłym podejście „tyle jest do nauczenia, że

Chęć czytania, pisania czy liczenia

Zniechęcanie ich byłoby równie okrutne i bezproduktywne, co zmuszanie do zmagania się z czymś, co przekracza ich możliwości. Dziecko spokojnie może cieszyć się nabytymi już w jednej dziedzinie umiejętnościami, jednocześnie ucząc się innych. Na przykład dzieciom, które wcześnie czytają, potrzeba zazwyczaj