Kategoria: Edukacja i system przemysłowy

Zwalczanie kretów Warszawa – taktyki walki ze szkodnikami

Krety potrafią być bardzo szkodliwymi sąsiadami na naszych podwórkach.  Rzecz jasna nie wyjadają one płodów rolnych, niemniej jednak czasami mogą popsuć wygląd naszego podwórka. Robią one całe korytarze nor i korytarzy, którymi potem się poruszają, co utrudnia znacznie ich złapanie.

Serwis ekspresów do kawy warszawa

Jest wiele sfer w naszym życiu, które mogłyby zostać ulepszone, a zmieniające się czasy powoli dają nam taką możliwość. Oczywiście, nadal potrzebujemy mieć na to wszystko pieniądze, jednak nie są to już koszty tak duże, jak kiedyś, a niemal codziennie

Pomoc domowa Warszawa cennik

W naszym kraju coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na korzystanie z usług pomocy domowej. Większość z nas pracuje bardzo ciężko po dziesięć, dwanaście godzin dziennie i po pracy nie mamy, ani czasu, ani chęci na wykonywanie przez kolejnych kilka godzin obowiązków

Kiwaki reklamowe z tworzywa sztucznego – czy to reklama dla mojej firmy?

Obecne nowoczesne czasy są bardzo trudne dla przedsiębiorców. Konkurencja jest bardzo szeroka, co powoduje, że naprawdę ciężko jest zwrócić na siebie uwagę klientów. Rzecz jasna zawsze można się reklamować, niemniej jednak tradycyjne formy reklamy są po pierwsze drogie, a po

Dobre gry planszowe dla dzieci

Polski rynek gier planszowych się rozwija, z każdym rokiem sprzedaje się ich więcej. Oferta sklepów z grami planszowymi potrafi przyprawić o zawrót głowy. Gry w różnych kategoriach, o różnym przeznaczeniu, dla najmłodszych i dorosłych. Jak w tym wszystkim się odnaleźć,

Agencja statystów

Do każdego serialu oraz filmu potrzebna jest nie tylko ogromna ilość aktorów, ale również statystów. W niektórych filmach potrafi występować nawet kilkudziesięciu statystów. Kiedyś oczywiście było ich znacznie więcej. Obecnie większe zbiorowe sceny wykonuje się komputerowo. Nikt już nie zatrudnia

PODOBNY SPOSÓB ROZUMOWANIA

Z zasady więc możemy liczyć, że siła prze­ciwważna pojawi się, by utrzymywać w ryzach po­tęgę gospodarczą. Należy dodać, że w pewnych oko­licznościach albo się ona nie pojawia, albo skutecz­nie zapobiega się jej pojawieniu. Do tego jeszcze wrócę. Dla jakiejś przyczyny

WYSTĘPOWANIE NA RYNKU

Na rynku, gdzie występuje niewielka liczba oli- gopoli, praktyczne przeszkody we wkroczeniu na rynek i układ ograniczający konkurencję cenową wyeliminowały samorodną zdolność do konku­rencji. Natomiast samorodną tendencję do powsta­wania siły przeciwważnej łatwo da się pogodzić z trzeźwą oceną sytuacji i

PRZEJAW DZIAŁANIA

Działanie jej przejawia się najwyraźniej na ryn­ku pracy, gdzie zresztą przybrała najpełniejszą po­stać. Z uwagi na swój względny brak ruchliwości społecznej pojedynczy robotnik był od dawna bar­dzo słabo uodporniony przeciw prywatnej sile eko­nomicznej. Na przełomie stuleci nabywca wyrobów danej stalowni

PRZEWAGA CZŁOWIEKA

Rzadko kiedy przewagę jednego człowieka nad drugim wykorzystywano bardziej bezwzględnie niż na amerykańskim rynku pracy po powstaniu wiel­kich korporacji. Aż do początku lat dwudziestych dzień pracy w przemyśle stalowym trwał dwa­naście godzin, w tygodniu pracowano siedemdzie­siąt dwie godziny, z tym że

POTĘGA EKONOMICZNA

Potęga ekonomiczna, w któ­rej obliczu stawał robotnik sprzedający swą pra­cę — konkurencja rzeszy zbywców, którzy ubijali interes z garstką nabywców’ — stwarzała koniecz­ność organizowania się robotników dla własnej ochrony. Potęga spółek stalowych przynosiła zy­ski, w których, skutecznie rozwinąwszy siłę prze-

NIE TYLKO POTĘGA KORPORACJI

Nie tylko potęga korporacji w tych gałęziach prze­mysłu podyktowała robotnikom konieczność stwo­rzenia przeciwważnej siły dla ochrony ich intere­sów; związki dostrzegły możliwość uzyskania rów­nież czegoś więcej. Gdyby im się poszczęściło, przypadłaby im część owoców rynkowej potęgi korporacji. Z drugiej strony nie

INTERESUJĄCE POTWIERDZENIE

Interesującym potwierdzeniem tego jest fakt, że w Wielkiej Dolinie Kalifornijskiej właściciele dużych farm mieli znaczną przewagę nad robotnikami. I rzecz prawie w Stanach Zjedno­czonych nie spotykana, tutaj właśnie robotnicy rol­ni wciąż próbowali się organizować.W innych gałęziach przemysłu, gdzie konkuren­cja osiąga

PRZECIWWAŻNA SIŁA

Oczywiście nie głoszę teorii siły przeciwważnej jako jedynego wyjaśnienia powsta­nia organizacji związkowych. Żadne tak bardzo złożone zjawisko społeczne nie może mieć chyba jednego prostego wytłumaczenia. Amerykańskie związki zawodowe rozwinęły się w obliczu nie­przejednanej wrogości nie tylko pracodawców, ale często również