//////

Posts Tagged ‘świadomość’

Problemy współczesnej nauki

Współczesna nauka ma sporo problemów, z którymi nie do końca sobie radzi. Chodzi głównie o przedstawianie społeczeństwu najnowszych wyników badań oraz ich odpowiedniego segregowania. Internet często się do tego nie nadaje, ponieważ wiele osób przywłaszcza sobie po prostu prawa autorskie. Edukacja jest jednak z podstawowym obszarów naszego funkcjonowania i warto zadbać o to, aby była możliwie najbardziej profesjonalna. Nauka rozwija się w swoim tempie, a język specjalistyczny często jest trudny do przełożenia dla zwykłego człowieka. Ogólnie rzecz biorąc społeczeństwo często nie jest w stanie zrozumieć wyników badań. Wiedzę czerpiemy też głównie z internetu, a jak wiadomo nie można w nim często znaleźć prawdziwie profesjonalnych informacji. Wiele osób stawia tylko na zalewanie stron treścią, a nie jakościowe działanie. Taka sytuacja sprawia, że mamy wiele osób wykształconych tylko dzięki Wikipedii. Podsumowując współczesna nauka ma sporo problemów, ale sprawni naukowcy nauczyli się z nimi radzić. Możesz oczywiście wesprzeć pozytywne zmiany i wejść na drogę edukacji. Zobaczysz, ze mocno ci się to opłaci. Świadomość zyskana przez wiedzę, jest przydatna w codziennym funkcjonowaniu.

Przydatność wiedzy w życiu

Aktualnie zdobywanie wiedzy w większości krajów przestaje opierać się na suchej znajomości faktów, dokładnych dat, nazwisk osób z przeszłości. Zdobywanie wiedzy historycznej, matematycznej, staje się sposobem na udowodnienie swojej przydatności na rynku pracy i niewątpliwie kandydaci na konkretne stanowisko w korporacji mają tak wysokie szanse na odniesienie sukcesu zawodowego, jak pokazują to ich wyniki szkolne. Często więc szczególna próba zapamiętania wszystkich tych informacji tak mocno mobilizuje dzieci, że nie są one w stanie podejść do wiedzy w bardziej kreatywny sposób, co zostało już dawno udowodnione przez psychologów z tych krajów. Z wolno więc zmienia się tam orientacja nauki i stopniowo zamiast zapamiętywania często absurdalnej ilości faktów i informacji kreuje się środowisko, w którym dzieci przede wszystkim zdobywają wiedzę praktyczną i uczą się kreatywnego wykorzystywania własnych umiejętności. W końcu dla działania całych społeczeństw to umiejętności praktyczne dominują nad teorią.