Tag Archives: świadomość

Problemy współczesnej nauki

Współczesna nauka ma sporo problemów, z którymi nie do końca sobie radzi. Chodzi głównie o przedstawianie społeczeństwu najnowszych wyników badań oraz ich odpowiedniego segregowania. Internet często się do tego nie nadaje, ponieważ wiele osób przywłaszcza sobie po prostu prawa autorskie.

Przydatność wiedzy w życiu

Aktualnie zdobywanie wiedzy w większości krajów przestaje opierać się na suchej znajomości faktów, dokładnych dat, nazwisk osób z przeszłości. Zdobywanie wiedzy historycznej, matematycznej, staje się sposobem na udowodnienie swojej przydatności na rynku pracy i niewątpliwie kandydaci na konkretne stanowisko w