//////

Posts Tagged ‘przypadek’

Dlaczego studenci narzekają na studia?

Przyszłość gospodarki leży w młodych ludziach, którzy powinni zdobywać odpowiednie kwalifikacje na studiach, a także podczas wykonywania podstawowych czynności zawodowych np. na różnego rodzaju praktykach. Jednak w dzisiejszej gospodarce studenci narzekają na bardzo niski poziom edukacji. Można jednak w środowisku akademickim odnaleźć różne typy osób tzn. takie, które chodzą na zajęcia jedynie po to, aby otrzymać dyplom i mieć potwierdzenie tego, że skończyli studia wyższe i posiadają przynajmniej minimalną wiedzę. Do drugiej grupy zaliczają się natomiast osoby, które poszukują prawdziwej wiedzy, rozwijają się i kształtują swoje zainteresowania i jeżeli widza, że nawet dobre studia nie mogą im tego zaoferować wtedy tracą zupełnie wiarę w system edukacji zaczynając działać samodzielnie lub w ogóle. Po prostu niektórzy tracą motywację. Nie dziwi więc to, że tak wiele osób współcześnie narzeka na system edukacji. Na pewno idealny on nie jest, a problemy ciągną się już od podstawowych lat edukacji. Nie ma sensu ukrywać, że efektywność gospodarki z tego powodu też maleje, ponieważ niewykształceni ludzie stają się zazwyczaj bezrobotnymi i nie potrafią wykorzystać swoich atutów. Właśnie w takiej rzeczywistości obecnie żyjemy.

Kształcenie się to idealne rozwiązanie

Nauka jest teraz tak łatwo dostępna, jednak należy stwierdzić, że ludzie nie potrafią jej wykorzystać. Wprost przeciwnie, człowiek który chce pobierać wiadomości, zazwyczaj jest piętnowany przez otoczenie. Teraz zaczyna się na pierwszym miejscu stawiać spotkania towarzyskie, obcowanie z nowoczesnością, rozrywki, relaks. Oczywiście nie jest to odpowiedzialne zachowanie jeśli ma się w planie godna przyszłość. Firmy poszukują przede wszystkich wykształconych pracowników, aby rozwiązywali powierzone im zadania. Ciężko jest zaufać osobie, która nie jest jeszcze gotowa na dorosłe życie, za wszelką cenę szuka zabawy, ucieka od pobierania wiedzy. W obecnym świecie każdy człowiek ma prawo wyboru, może się uczyć, może także wybrać kompletnie inną drogę. Mówi się carpie diem, jednak ograniczenie jest niezbędne. Raz przyjemność, innym zaś obowiązek, ważne aby społeczeństwo jak najszybciej doszło do takich wniosków. W innym przypadku przyszłość może być wielkim żalem, lepiej za wszelką cenę uniknąć tego momentu.